Brony do ciągnika jednoosiowego (narzędzia bierne) - zdjęcie.

Brony do ciągnika jednoosiowego (narzędzia bierne)

Brona jest narzędziem które stosujemy zarówno podczas przygotowania gleby pod uprawę jak również podczas zakładania trawników. Brona podczepiana do ciągnika jednoosiowego ma za zadanie spulchnianie wierzchniej warstwy gleby oraz wyrównywanie jej.