Obsypniki do ciągnika jednoosiowego (narzędzia bierne) - zdjęcie.

Obsypniki do ciągnika jednoosiowego (narzędzia bierne)

Obsypniki służą do obsypywania roślin lub tworzenia redlin. Obsypywanie roślin ma często miejsce w szkółkarstwie. Redliny stosuje się często w uprawach różnych warzyw, szczególnie korzeniowych oraz najpopularniejszych ziemniaków. Możemy mieć jedno, dwu lub trzy rzędowe w zależności od potrzeb. Możemy także obsypnik umieścić od razu za glebogryzarką i za jednym przejazdem przygotować glebę i zrobić redlinę. Obsypniki w tylnej części mają ustawiane skrzydła odkładnicy, którą możemy regulować szerokość pracy.