Wały do ciągnika jednoosiowego (narzędzia bierne)

Wał do ciągnika jednoosiowego jest jednym z najczęściej używanych narzędzi biernych do wałowania gleby, czyli jednego z ważnych etapów przygotowania trawnika. Jeśli mamy zakładać trawnik na dużej powierzchni warto pomyśleć o podłączeniu wału do ciągnika jednoosiowego aby przyspieszyć ten etap. Wały mają możliwość dociążenia go, najczęściej stosuje się wodę lub piasek.