Grabie mechaniczne RAST 3 do ciągnika jednoosiowego - zdjęcie.

Grabie mechaniczne RAST 3 do ciągnika jednoosiowego

Grabie mechaniczne RAST 3 to urządzenie służące do wyrównywania terenu. Skład się z 3 listew z zębami poruszającymi się w osi poziomej. Maszyna ma szerokość 120 cm z możliwością podłączenia dodatkowych bocznych segmentów na jednej listwie dzięki czemu maszyna uzyskuje szerokość roboczą 150 cm i pracuje bez widocznych ścieżek między kolejnymi przejazdami. Dzięki grabią mechanicznym RAST 3 możemy poziomować teren, wyrównywać oraz dodatkowo doprawiać wierzchnią warstwę gleby. Pracując do przodu możemy przepychać ziemię, pracując do tyłu lepiej ją wyrównywać. Maszynę można stosować także do rekultywacji kortów z mączką ceglaną. Rast 3 jest też idealną maszyną do wyrównywania i odnawiania naturalnych ścieżek w parkach (ścieżki gruntowe) które mają tendencję do zarastania chwastami oraz wymywania poprzez wody opadowe. Grabie mechaniczne są także stosowane do aeracji trawników, dzięki nim można usunąć resztki roślin (filc) z darni, ponacinać ją oraz dostarczyć trawnikowi większą ilość powietrza co wpływa pozytywnie na krzewienie i zdrowotność murawy. Wiele osób nie docenia jak duży wpływ na estetykę trawy ma jego odpowiednie napowietrzenie. Dzięki dużej szerokości roboczej maszyna jest bardzo wydajna w ciągu godziny możemy przejechać przy optymalnych warunkach nawet ponad 1.500 m2 czyli w ciągu dnia możemy przygotować aż teren porównywalny z pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim około 1ha (10.000 m2). Masa maszyny to około 100 kg, więc najlepiej sprawdza się do nich ciągnik jednoosiowy z odpowiednio dużym ogumieniem.